สตรี (เช่น การใช้ฮิญาบในการแข่งขัน[25] ) การล่วงละเมิดทางเพศ (เช่น ‘ กรณีนัสเซอร์’ 

สตรี (เช่น การใช้ฮิญาบในการแข่งขัน[25] ) การล่วงละเมิดทางเพศ (เช่น ' กรณีนัสเซอร์' 

ในยิมนาสติกในสหรัฐอเมริกา[26]  หรือการริเริ่มเกี่ยวกับการปกป้องเด็ก[27] ). ดังนั้นจึงไม่มีองค์กรกีฬาใดที่จะต้องคิดค้นวงล้อใหม่ แต่สามารถใช้เครื่องมือใหม่เพื่อระบุช่องว่างและใช้วิธีการที่เป็นระบบ โปรแกรมที่ริเริ่มไว้แล้ว (เช่น การรณรงค์ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ กิจกรรมทางเพศและการปกป้อง) สามารถบูรณาการ เสริม และปรับปรุงได้ สิ่งนี้จะไม่เพียงให้คำแนะนำที่ชัดเจนภายในเท่านั้น แต่ยังปรับปรุง

โปรไฟล์ภายนอกอีกด้วยแม้ว่าสิ่งนี้ดูเหมือนจะง่าย 

แต่การเคลื่อนไหวของโอลิมปิกยังคงพยายามที่จะมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะกลุ่มที่สำคัญที่สุด: นักกีฬา สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานของพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการตัดสินใจของ IOC, IF และ NOC เช่น ระบบต่อต้านการใช้สารกระตุ้น[28]คำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ[29]ทำให้จำเป็นต้องพัฒนาระบบตัวแทนที่รับประกันสิทธิในการพูด สำหรับนักกีฬาทุกประเภท[30] .สำหรับ

การแข่งขันกีฬาที่สำคัญนั้น จะต้องครอบคลุมทั้งวงจรชีวิต

ของการแข่งขัน ไม่ใช่แค่ช่วงระหว่างพิธีเปิดและพิธีปิดเท่านั้น คนงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในไซต์ก่อสร้างเนื่องจากมาตรการความปลอดภัยไม่เพียงพอ (เช่น เกิดจากแรงกดดันด้านเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์) [31] , ผู้ประท้วงหรือนักข่าวถูกคุมขัง[32] , การเลือกปฏิบัติต่อบุคคล LGBT+ [33] , การบังคับขับไล่[34] – ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่สามารถเชื่อมโยง

โดยตรงกับองค์กรกีฬาที่รับผิดชอบในการตัดสินการแข่งขัน

ไปยังเจ้าภาพที่เฉพาะเจาะจงในการใช้ UNGP ไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การกีดกันประเทศจากการเป็นเจ้าภาพ แต่ต้องมีเกณฑ์การประมูล[35]และข้อสัญญาของโฮสต์ที่บังคับเมือง/ประเทศ/คณะกรรมการจัดงานให้เคารพสิทธิมนุษยชน สิ่งนี้จะต้องตามมาด้วยแผนปฏิบัติการสำหรับองค์กรและการส่งมอบงาน เช่นที่กำหนดไว้ในการประมูลของ United ที่ประสบความสำเร็จสำหรับ FIFA World Cup 2026 [36] และการ

ติดตามอย่างใกล้ชิดความท้าทายและโอกาสความท้าทาย

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบริบทนี้ยังคงเป็นวิธีการจัดการกับการเมืองไม่มีใครคาดหวังว่าองค์กรกีฬา (หรือองค์กรธุรกิจ) จะแก้ปัญหาทั้งหมดของโลก รณรงค์ต่อต้านรัฐบาล หรือจัดการประท้วง ความสามารถในการรักษา แม้กระทั่งการเปิดการเจรจาในสถานการณ์ที่ไม่เป็นมิตร เป็นข้อได้เปรียบของกีฬาระหว่างประเทศ[ 37] แต่การทูตที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานทัศนคติที่สอดคล้องกันในเรื่องสิทธิมนุษย

ชน การหาจุดสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการพูดคุยหลังปิดประตู 

(เพื่อไม่ให้รัฐบาลอับอายและยิ่งทำให้ปัญหาแย่ลง) กับจุดยืนที่ชัดเจนในที่สาธารณะ (เพื่อหลีกเลี่ยง ‘การล้างกีฬา’ [38] และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ) จะไม่เสมอไป เป็นเรื่องง่าย สิ่งนี้แสดงให้เห็นแล้วในปี 2019 ในกรณีของ Hakeem al-Araibi [39]ที่ซึ่งมีความพยายามร่วมกันแต่หลากหลาย รวมทั้ง FIFA, IOC, รัฐบาล และภาคประชาสังคมในที่สุดก็นำไปสู่การแก้ปัญหา[40 ]นี่เป็นการ

Credit : สล็อตเว็บตรง